toggle menu

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych podczas nauki online

Moduł „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych podczas nauki online” jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się, jak chronić własne dane osobowe, a także dane osobowe swoich uczniów podczas zajęć online. Dzięki temu modułowi nauczyciele zdobędą wiedzę na temat bezpiecznej pracy podczas nauki online, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych. Nauczyciele dowiedzą się, jak samodzielnie zachować własne bezpieczeństwo, a z drugiej strony, jak chronić prywatność uczniów podczas nauki online. Moduł daje okazję do zdobycia wiedzy, którą można następnie przekazać uczniom. Moduł wskaże najważniejsze zasady ustanowione przez UNICEF i rozporządzenia Rady Europy w zakresie ochrony danych osobowych podczas nauki zdalnej. Nauczyciele zdobędą umiejętności, które pomogą im podczas wszystkich trzech faz uczenia się: przygotowania, nauczania / uczenia się, rozliczania po nauczaniu / uczeniu się.

Spis treści:

 • 1
  Sylabus
 • 2
  Wprowadzenie
 • 3
  Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych podczas nauki online
 • Kontekst
 • Prawodawstwo i przepisy
 • Rodzaje Danych Osobowych
 • Proces uczenia się online w zakresie ochrony danych
 • 4
  Działania edukacyjne
 • 5
  Podsumowanie
 • 6
  Bibliografia

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych podczas nauki online

Filmy online, artykuły, narzędzia i strony internetowe:

FAQ1
Translate »