toggle menu

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
Digital demands for distance learning

U ovom modulu učenici će saznati koji su osnovni aspekti o kojima treba razmišljati kod priprema za online učenje. Učenici će također otkriti koje minimalne zahtjeve trebaju ispuniti kako bi imali besprijekorno iskustvo učenja na daljinu (hardware, software).

Sadržaj:

 • 1
  Syllabus
 • 2
  Uvod
 • 3
  Što je potrebno za nesmetano, pravilno iskustvo učenja na daljinu?
 • 4
  Neka od najvažnijih pitanja na koja ćete vi i vaši roditelji morati odgovoriti su sljedeća:
 • Odgovarajući hardware za učenje na daljinu
 • Odgovarajući software za učenje na daljinu
 • 5
  Aktivnosti za učenje
 • 6
  Zaključak
 • 7
  Literatura

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

FAQ1
FAQ content 1
FAQ2
FAQ content 2
Translate »