toggle menu

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
Digital demands for distance learning

Modul ‘Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu’ namijenjen je roditeljima koji bi trebali biti svjesni koliko je poučavanje i učenje na daljinu važno u današnje vrijeme. U isto vrijeme učenje na daljinu ima niz zahtjeva, posebice digitalnih zahtjeva koje treba zadovoljiti kako bi cijeli proces bio učinkovit i djelotvoran i za učenike i za učitelje. Roditelji imaju važnu ulogu u tom procesu jer bi trebali moderirati stavove učenika prema modernom stilu učenja (učenje na daljinu).

Sadržaj:

 • 1
  Syllabus
 • 2
  Uvod
 • 3
  Učenje na daljinu
 • 4
  Proces učenja
 • 5
  Uključivanje podrške
 • 6
  Digitalne vještine i kompetencije
 • 7
  Digitalna sigurnost za učenje na daljinu
 • 8
  Budite u kontaktu sa školom
 • 10
  Aktivnosti za učenje
 • 11
  Zaključak
 • 12
  Literatura

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

FAQ1
FAQ content 1
FAQ2
FAQ content 2
Translate »