toggle menu

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

Modul ‘Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu namijenjen je učiteljima koji žele znati više o ovoj temi u smislu digitalnih vještina koje trebaju steći za učinkovito upravljanje digitalnim učenjem i aktivnostima na daljinu u svojoj svakodnevici. Sažete su najvažnije digitalne vještine za učitelje, sadržane u “Europskom referentnom okviru za digitalne vještine kod učitelja” (DigCompEdu,te je produbljeno zanje o SELFIE alatu.

Sadržaj:

 • 1
  Syllabus
 • 2
  Uvod
 • 3
  Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu
 • Kontekst
 • DigCompEdu okvir
 • a.
  Najrečevantnija područja DigCompEdu za Di2Learn učitelje
 • b.
  Alati za samoprocjenu: SELFIE
 • 4
  Aktivnosti za učenje
 • 5
  Zaključak
 • 6
  Literatura

Digitalni zahtjevi kod učenja na daljinu

Online videozapisi, članci, alati & web stranice:

FAQ Content 1
FAQ Content 2
Translate »