toggle menu

Individualne vještine učenja

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
Individual learning skills

Individualne vještine učenja su navike, stavovi ili ponašanja koja podržavaju proces učinkovitog učenja, posebno kada se radi na daljinu. Postoje mnoge vještine učenja koje mogu podržati proces učenja. U nastavku ćete pronaći kategorije onih koje će vam pomoći da brže i učinkovitije postignete svoje ciljeve.

Sadržaj:

 • 1
  Syllabus
 • 2
  Uvod
 • 3
  Koje su individualne vještine učenja kod učenika?
 • 4
  Ključne pojedinačne kategorije vještina učenja.
 • 5
  Što je samostalno učenje?
 • 6
  Primjeri vještina učenja po kategorijama.
 • 7
  Aktivnosti za učenje
 • 8
  Zaključak
 • 9
  Literatura

Individualne vještine učenja

Online videozapisi, članci, alati & web stranice:

FAQ 1
FAQ 1
FAQ 2
FAQ 2
Translate »