toggle menu

Ključ uspješnog podučavanja

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
thisisengineering-raeng-TXxiFuQLBKQ-unsplash

Sadržaj ovog modula sastoji se od tri dijela i prvenstveno se odnosi na objašnjenje pojmova kao što su growth mindset, fiksirani način razmišljanja, osjećaj samoučinkovitosti. Osim toga, pronaći ćete odgovore na pitanja:

 • Što je to growth mindset i zašto je ispravan pristup nastavi posebno važan kod nastave na daljinu?
 • Kako izgraditi odnos učitelj-učenik?
 • Što je učinkovito učenje i snažan osjećaj samoučinkovitosti?

Sadržaj:

 • 1
  Syllabus
 • 2
  Uvod
 • 3
  Modul 1: Growth mindset: ključ uspješnog podučavanja
 • Što je to growth mindset i zašto je toliko važan?
 • Izgradnja odnosa učitelj-učenik
 • Učinkovito učenje i snažan osjećaj samoučinkovitosti
 • 4
  Aktivnosti za učenje
 • 5
  Zaključak
 • 6
  Literatura

Ključ uspješnog podučavanja

Online videozapisi, članci, alati & web stranice:

FAQ1
FAQ content 1
FAQ2
FAQ content 2
Translate »