toggle menu

Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość

Moduł „Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość” jest przeznaczony dla rodziców, którzy powinni być świadomi tego, jak ważne jest obecnie nauczanie na odległość i uczenie się na odległość. Jednocześnie kształcenie na odległość wiąże się z szeregiem wymogów, w szczególności wymogów cyfrowych, które należy spełnić, aby cały proces był wydajny i efektywny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Rodzice odgrywają ważną rolę w tym procesie, ponieważ powinni oni moderować postawy uczniów wobec nowoczesnego stylu uczenia się (nauki na odległość).

Spis treści:

 • 1
  Sylabus
 • 2
  Wprowadzenie
 • 3
  Nauka na odległość
 • 4
  Środowisko nauki
 • 5
  Proces uczenia się
 • 6
  Angażujące wsparcie
 • 7
  Umiejętności i kompetencje cyfrowe
 • 8
  Bezpieczeństwo cyfrowe przy uczeniu się na odległość
 • 9
  Bądź w kontakcie ze szkołą
 • 10
  Działania edukacyjne
 • 11
  Podsumowanie
 • 12
  Bibliografia

Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość

FAQ1
Translate »