toggle menu

Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
Digital demands for distance learning

Moduł „Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość” jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat cyfrowych wymagań dla potrzeb uczenia się na odległość, tj. umiejętności cyfrowych, które muszą nabyć, aby skutecznie zarządzać nauczaniem cyfrowym i zdalnymi zajęciami w ramach swoich codziennych obowiązków zawodowych. Zostaną w nim podsumowane najważniejsze umiejętności cyfrowe nauczycieli zawarte w „Europejskich ramach kompetencji cyfrowych dla nauczycieli” (DigCompEdu), a ponadto pogłębiona zostanie wiedza na temat narzędzia SELFIE.

Spis treści:

 • 1
  Sylabus
 • 2
  Wprowadzenie
 • 3
  Wymagania Cyfrowe Dla Uczenia Się Na Odległość
 • Kontekst
 • Ramy DigCompEdu
 • a.
  Najbardziej odpowiednie obszary DigCompEdu dla nauczycieli Di2Learn
 • b.
  Narzędzia samodzielnej oceny: SELFIE
 • 4
  Działania edukacyjne
 • 5
  Podsumowanie
 • 6
  Bibliografia

Wymagania cyfrowe dla uczenia się na odległość

Filmy online, artykuły, narzędzia i strony internetowe:

FAQ1
FAQ1
Translate »