toggle menu

Wzmacnianie pozycji (empowerment) uczniów podczas nauczania na odległość

0
0 reviews
 • Description
 • FAQ
Empowering students during distance learning

Ten moduł zawiera szereg rekomendacji dla nauczycieli, którzy chcą wzmocnić pozycję swoich uczniów w procesie kształcenia na odległość. Moduł ten zawiera materiały związane z Ramami Pedagogiki Kontemplacyjnej w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w metodologię kształcenia online. Ponadto niektóre inne zalecenia przedstawione przez różnych autorów i byłych nauczycieli posłużą nam jako wskazówki odnośnie tego, jak wzmocnić pozycję i zaangażowanie uczniów.

Spis treści:

 • 1
  Sylabus
 • 2
  Wprowadzenie
 • 3
  Wzmacnianie pozycji (empowerment) uczniów podczas nauczania na odległość
 • 4
  Od fizycznego do cyfrowego środowiska klasowego
 • 5
  Ramy Pedagogiki Kontemplatywnej
 • 6
  Czynniki poboczne w kształceniu na odległość
 • 7
  Strategie zwiększania zaangażowania i upodmiotowienia uczniów
 • 8
  Działania edukacyjne
 • 9
  Podsumowanie
 • 10
  Bibliografia

Wzmacnianie pozycji (empowerment) uczniów podczas nauczania na odległość

Filmy online, artykuły, narzędzia i strony internetowe:

FAQ1
FAQ1
Translate »