toggle menu

Glossary – Croatian Version

1. Pojmovi vezani uz učenje i poučavanje u UČIONICI

U ovom području možete pronaći 47 pojmova i/ili izraza povezanih s pitanjima učenja i podučavanja.

ADAPTIVNO UČENJE

Tehnika koja koristi računalne algoritme za isporuku prilagođenih puteva učenja koji zadovoljavaju jedinstvene potrebe učenika (umjesto pružanja iskustva učenja koje odgovara svima).

ASINKRONA NASTAVA

Opći pojam koji se koristi za definiranje oblika obrazovanja, poučavanja i učenja koji se ne događaju na istom mjestu ili u isto vrijeme.

AUDIOKONFERENCIJA

Konferencija na kojoj ljudi međusobno komuniciraju putem telefona ili internetske veze.

DIGITALNA NASTAVA

Bilo koja vrsta podučavanja koja je potpomognuta tehnologijom ili nastavnom praksom koja učinkovito koristi tehnologiju.

DIGITALNO UČENJE

Bilo koja vrsta učenja potpomognuta tehnologijom ili nastavnom praksom koja učinkovito koristi tehnologiju.

DIGITALNO UČENJE NA DALJINU

Oblik obrazovanja u kojem glavne komponente sadrže fizičku odvojenost nastavnika i učenika tijekom nastave i korištenje digitalnih tehnologija za olakšavanje komunikacije učenik-nastavnik i učenik-učenik.

E-TEČAJ

Samostalan i asinkroni tečaj koji učenicima omogućuje ispunjavanje zadataka u potpunosti online.

E-UČITELJ (ILI E-INSTRUKTOR)

Učitelji/instruktori koji predaju online, putem interneta.

E-UČENJE

Online ili elektroničko učenje koje se temelji na stjecanju znanja koje se pruža putem elektroničkih tehnologija i medija.

GAMIFIKACIJA

Proces dodavanja igara ili sličnih elemenata nečemu kako bi se potaknulo sudjelovanje.

HIBRIDNO UČENJE

Obrazovni model u kojem neki učenici sudjeluju fizički u nastavi, dok drugi pohađaju nastavu virtualno, izvan učionice.

MJEŠOVITI (HIBRIDNI) TEČAJ

Tečaj uključuje nastavu licem u lice koja se odvija s online materijalima i aktivnostima, kombinacija učenja uživo i online.

MJEŠOVITO (HIBRIDNO) UČENJE

Pristup obrazovanju koji integrira online obrazovne materijale i mogućnosti za interakciju na mreži s tradicionalnim metodama korištenim u učionici uživo.

MOOC

MOOC je skraćenica za ‘Massive Open Online Course’. Ideja je da materijali za učenje i trening o nekoj temi budu dostupni svima i, u principu, bez ograničenja u broju onih koji im mogu pristupiti i koristiti.

NASTAVA NA DALJINU

Online škola održava nastavu za učenike u potpunosti ili uglavnom online putem interneta.

NIT ZA RASPRAVU

Čin okupljanja svih komentara ili rasprava o istoj temi.

OBJEKT UČENJA

Samostalni dio materijala za učenje s povezanim ciljem. U osnovi, objekt učenja trebao bi biti sposoban za ponovnu upotrebu u raznim aplikacijama i može se opisati kao objekt učenja koji se može ponovno koristiti (RLO).

OKRUŽENJE ZA DIGITALNO UČENJE

Online platforma koja učenicima i nastavnicima nudi digitalna rješenja koja poboljšavaju iskustvo učenja.

ONLINE MENTOR (UČITELJ)

Netko tko podržava učenje učenika o određenim područjima putem interneta.

ONLINE ŠKOLA

Formalno osnovana organizacija (javna, privatna, državna, itd.) koja nudi obrazovanje s punim radnim vremenom prvenstveno putem interneta.

ONLINE TEČAJ

Bilo koji tečaj koji se nudi putem interneta. Online tečajevi su moderna verzija tečajeva: možete kreirati i dijeliti sadržaje za učenje na organiziran način koji korisnicima omogućuje napredak u razumijevanju određene teme. Online tečajevi mogu uključivati videozapise, slike, tekst i hiperveze.

ONLINE UČENJE

Korištenje interneta za praćenje tečaja koji obično rezultira dodjelom diplome ili certifikata. Obrazovanje u kojem se nastava i sadržaji odvijaju prvenstveno putem interneta.

ONLINE UČITELJ (ILI INSTRUKTOR)

Osoba koja posjeduje odgovarajući certifikat za podučavanje i odgovorna je za davanje instrukcija prilikom online tečaja.

OPREMA ZA TEČAJ

Softverski program posebno kreiran u obrazovne svrhe.

PANEL ZA RASPRAVU

Sustav za razmjenu poruka u kojem nastavnici i učenici mogu asinkrono dijeliti informacije.

POTPUNO ONLINE UČENJE

Svojevrsno obrazovanje u kojem učenici uče u potpuno virtualnom okruženju.

PRIMIJENJENO UČENJE

Obrazovni pristup u kojem učenici uče uključivanjem u izravnu primjenu vještina, teorija i modela.

PROGRAM ONLINE UČENJA

Program online učenja je organizirana ponuda tečajeva koji se primarno održavaju putem interneta.

PRUŽATELJ USLUGE ONLINE TEČAJEVA

Organizacija koja nudi tečajeve koji se nude putem interneta.

RADNO VRIJEME ZA UČENJE NA DALJINU

Određeno vrijeme u kojem su nastavnici dostupni da odgovore na pitanja i komuniciraju s učenicima na daljinu koristeći platformu za online sastanke.

SAMOSTALNO UČENJE

Online tečajevi u kojima studenti rade vlastitim tempom unutar cjelokupnog vremenskog okvira.

SINKRONO UČENJE

Online učenje u kojem sudionici komuniciraju u isto vrijeme i u istom prostoru (često putem video konferencije ili e-chata).

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE UČENJEM

Sustav za upravljanje učenjem je softverska aplikacija ili web-based tehnologija koju učitelji/instruktori koriste za stvaranje i isporuku sadržaja, praćenje sudjelovanja učenika i procjenu uspješnosti učenika.

TRENING TEMELJEN NA KORIŠTENJU RAČUNALA

Trening kojim se prvenstveno upravlja pomoću računala, a ne osobno.

UČENJE NA DALJINU

Učenje na daljinu odnosi se na obrazovne aktivnosti koje imaju različite formate i metode, od kojih se većina odvija online. Učenje na daljinu može se odvijati sinkrono s interakcijom i suradnjom vršnjaka u stvarnom vremenu ili asinkrono, s aktivnostima učenja samostalnog tempa koje se odvijaju neovisno o učitelju.

UČENJE PUTEM MOBITELA

Korištenje mobilnih uređaja i/ili mobilnih mreža za odvijanje učenja i poučavanja.

UČENJE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Učenje putem društvenih mrežama odnosi se na stjecanje informacija i vještina putem društvenih tehnologija koje omogućuju ljudima suradnju, razgovor, davanje unosa, stvaranje sadržaja i dijeljenje.

UČENJE PUTEM INTERNETA

Način učenja u kojem se ne sudjeluje fizički u školi, uglavnom se vrši podučavanje i zadaju se zadaci putem interneta.

UČENJE TEMELJENO NA IGRI

Korištenje određenih principa igranja i njihova primjena u stvarnim životnim okolnostima kako bi se angažiralo učenike na sudjelovanje.

UČENJE TEMELJENO NA KOMPETENCIJAMA

Obrazovni pristup koji se usredotočuje na učenikovu demonstraciju željenih ishoda učenja kao središnje točke u procesu učenja.

UČENJE TEMELJNO NA KORIŠTENJU RAČUNALA

Korištenje računala u nastavne svrhe za davanje uputa učenicima koristeći različite nastavne metode.

VIRTUALNA REZIDENCIJA

Vlada je izdala digitalni identitet i status koji omogućuje pristup transparentnom poslovnom i/ili obrazovnom okruženju zemlje.

VIRTUALNA ŠKOLA

Virtualna škola ili cyber-škola opisuje instituciju koja organizira tečajeve u cijelosti ili prvenstveno putem online metoda.

VIRTUALNA UČIONICA

Virtualna učionica odnosi se na učenje u digitalnom okruženju koje se odvija putem interneta, a ne fizički u učionici.

VIRTUALNI SASTANAK

Virtualni sastanci su interakcije u stvarnom vremenu koje se odvijaju putem interneta pomoću integriranog zvuka i videa, alata za razgovor i dijeljenja aplikacija.

ZAJEDNICA ZA UČENJE

Zajednica za učenje je skupina učenika i učitelja/instruktora u kojoj učenici mogu podijeliti mnoštvo ideja, dovršiti važna istraživanja, postaviti brojna pitanja i organizirati/izvestiprezentacije. Zajednicom za učenje obično upravljaju učitelji/instruktori, koji kreiraju nastavne lekcije, ispituju mišljenja svakog učenika i daju detaljne povratne informacije.

WEB-BASED TRENING (WBT)

Isporuka obrazovnog sadržaja putem web preglednika preko javnog Interneta, privatnog intraneta ili ekstraneta. Web.based trening često pruža poveznice na druge resurse za učenje i može uključivati voditelja koji može pružiti smjernice za tečaj, upravljati pločama za raspravu i tako dalje.

2. Pojmovi vezani uz infrastrukturu internet komunikacijske tehmologije (ICT)

U ovom području možete pronaći 24 pojma i/ili izraza koji se odnose na ICT.

CACHE

Područje ili vrsta računalne memorije gdje se informacije koje se obično koriste mogu privremeno pohraniti.

DIGITALNA PLATFORMA

Sustavi i sučelja koja tvore komercijalnu mrežu ili tržište koje olakšava transakcije između poduzeća (B2B), poslovnih korisnika (B2C) ili kupaca (C2C).

HIPERLINK

Veza s hipertekstualnog dokumenta na drugo mjesto, usmjerena klikom na istaknutu riječ ili sliku.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) / OPREMA

Bilo koja oprema ili međusobno povezani sustav ili podsustav opreme koji se koristi za automatsko prikupljanje, pohranu, manipulaciju, upravljanje, kretanje, kontrolu, prikaz, prebacivanje, razmjenu, prijenos ili primanje podataka ili informacija od strane izvršne agencije/korisnika.

INTRANET

Privatna mreža unutar tvrtke ili obrazovne organizacije koja se koristi preko njenog LAN-a (Local Area Network). Neka vrsta lokalnog interneta. Za razliku od interneta, koji je javno dostupan.

INTERNET

Velika računalna mreža koja povezuje korisnike diljem svijeta putem TCP/IP protokola. Također se može opisati kao elektronička komunikacijska mreža koja povezuje računalne mreže i organizacijske računalne objekte diljem svijeta.

INTERNET KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) je širok pojam koji se odnosi na sve komunikacijske tehnologije koje korisnicima omogućuju pristup, dohvaćanje, pohranu, prijenos i manipulaciju informacijama u digitalnom obliku. "C" odražava važnu ulogu koju računala sada igraju u komunikaciji.

INTERNET OF THINGS (IOT)

Sustav međusobno povezanih računalnih uređaja, mehaničkih i digitalnih strojeva, objekata, životinja ili ljudi koji imaju jedinstvene identifikatore (UID-ove) i mogućnost prijenosa podataka preko mreže bezpotrebe za interakcijom između čovjeka i čovjeka ili čovjeka i računala (npr. implantat za monitor srca).

KOLAČIĆ

Tekstualne datoteke s malim dijelovima podataka (tj. korisničkim imenom i lozinkom) koje se koriste za identifikaciju vašeg računala dok koristite računalnu mrežu.

OPERATIVNI SUSTAV

Skup programa koji se pokreće kada uključite računalo te upravlja i pokreće sve ostale programe instalirane na računalu.

OSOBLJE ZA TEHNIČKU PODRŠKU

Osoba za pružanje tehničke pomoći na daljinu sa softverom i računalima.

OTVORENA LICENCA

Materijal koji nije zaštićen autorskim pravima, čija su autorska prava istekla ili koji ne može biti zaštićen autorskim pravima. Djelo je u javnom vlasništvu samo ako je to izričito navedeno.

PREGLEDNIK

Računalni program koji omogućava čitanje informacija na internetu.

PRIKAZ INFORMACIJE PUTEM INFOGRAFIKE

Prikaz informacija u grafičkom formatu osmišljenom kako bi informacije bile lako vidljive na prvi pogled.

PRISTUPAČNOST

Kvaliteta ili značajka jednostavnog pristupa, unosa ili korištenja nečega.

PRIVATNOST

Ravnoteža između prikupljanja i širenja podataka, tehnologije i prava pojedinaca na privatnost svojih osobnih podataka.

PROFILIRANJE KOLAČIĆA

Korištenje trajnih kolačića za praćenje cjelokupne aktivnosti neke osobe na mreži.

PROVJERA AUTENTIČNOSTI

Čin potvrđivanja da je nešto (tj. identitet, umjetničko djelo ili financijska transakcija) stvarno, istinito ili originalno.

SIGURNOSNA KOPIJA

Kopija informacija koja se čuva na računalu i koja se sprema na odvojenom uređaju.

SIGURNOST NA INTERNETU

mplementacija tehnologija, procesa i kontrola za osiguranje sustava, mreža, programa, uređaja i podataka od cyber-napada.

URL

URL je skraćenica od Uniform Resource Locator. URL je jedinstvena web adresa koju ima svaka web stranica.

ZAŠTITA PODATAKA

Proces zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i oštećenja podataka.

WI-FI

Vrsta mreže koja koristi radijske kanale za spajanje na lokalnu mrežu (LAN) ili usmjerivač povezan s internetom.

WIKI

Wiki je web aplikacija koja korisnicima iz cijelog svijeta omogućuje suradnju. Mogu dodavati, uređivati i brisati sadržaj koji su objavili drugi korisnici. Najpoznatiji 'wiki' je Wikipedija enciklopedija.

3. Pojmovi vezani uz područje KLJUČNIH POJMOVA MEDIJSKE PISMENOSTI

U ovom području možete pronaći 28 pojmova i/ili izraza koje je potrebno razumjeti da bi dobili bolji uvid u ostatak pojmovnika.

DEZINFORMACIJA

Ne namjerne pogreške kao što su netočni opisi fotografija, datuma, statistika, prijevoda ili kada se satira - korištenje humora, ironije, pretjerivanja ili ismijavanja za razotkrivanje i kritiziranje gluposti ili poroka ljudi - shvaća ozbiljno.

DIGITALNA PISMENOST

Imati kompetenciju (biti sposoban) živjeti i raditi u društvu u kojem se komunikacija i pristup informacijama sve višeodvija putem digitalnih tehnologija poput internetskih platformi, društvenih medija i mobilnih uređaja.

DIGITALNA PODJELA

Jaz između ljudi koji imaju koristi od digitalnog doba i onih koji nemaju.

DIGITALNE VJEŠTINE

Niz kompetencija za korištenje digitalnih uređaja, komunikacijskih aplikacija i mreža za pristup informacijama i upravljanje informacijama.

DIGITALNI BLIZANAC (TWIN)

Virtualni model konstruiran da točno odražava fizički objekt.

DIGITALNI OTISAK

Informacije na internetu koje postoje o određenoj osobi zbog njezine online aktivnosti.

DIGITALNO GRAĐANSTVO

Osoba koja ima znanja i sposobnosti za učinkovito korištenje digitalne tehnologije u svrhu komunikacije s drugim ljudima, sudjelovanje u društvu te dizajniranje i korištenje digitalnog sadržaja.

E-AKTIVNOST

Svaka radnja koju netko napravi na internetu.

ELEKTRONIČKO NASILJE

Djelatnost korištenja interneta s ciljem nanošenja štete ili zastrašivanja druge osobe, posebice slanjem neugodnih poruka.

INFORMACIJSKA PISMENOST

Skup vještina koje zahtijevaju od ljudi da prepoznaju trenutak kada su informacije potrebne i da budu u stanju locirati, procijeniti i učinkovito koristiti potrebne informacije.

KOMUNIKACIJA U REALNOM VREMENU

Komunikacija u kojoj se informacije primaju u (ili gotovo u) trenutku kada su poslane. Komunikacija u stvarnom vremenu karakteristika je sinkronog učenja.

KRAJNJI KORISNIK

Osoba koja u konačnici koristi ili namjerava koristiti dobro ili uslugu.

LICEM U LICE (FACE-TO-FACE)

Interakcija koja se događa osobnim kontaktom.

MALINFORMACIJA

Namjerno objavljivanje privatnih podataka za osobni ili korporativni, a ne javni interes. Drugim riječima, istina ili činjenica koja se koristi za nanošenje štete drugoj osobi, instituciji ili državi.

NEISTINITE INFORMACIJE

Lažne informacije se šire kako bi dovele ljude u zabludu.

NETIQUETTE

Bonton na internetu. Kodeks ponašanja za ljude koji komuniciraju putem elektroničke pošte. Neformalna pravila ponašanja na internetu. Na primjer, na tečaju za učenje na daljinu, loša navika koristiti VELIKA SLOVA u poruci, jer je to jednako vikanju.

OFFLINE

Nije spojeno na računalo ili mrežu računala. Često se koristi u smislu rada sa softverom pohranjenim na samostalnom računalu. Na primjer, ako koristite paket kao što je Microsoft Word, radite s offline softverom.

ONLINE PROFESIONALNI RAZVOJ

Odnosi se na radionice za stručno usavršavanje, tečajeve i programe koji se prvenstveno izvode online slijedeći asinkrone ili sinkrone pristupe ovisno o prirodi tema i ciljeva.

PRISTRAN

Davanje netočnih rezultata jer dobivene informacije nisu ispravne.

SINKRONA KOMUNIKACIJA

Komunikacija uživo, u stvarnom vremenu. Primjeri uključuju razgovor u trgovini, telefoniranje vašoj djeci da ih pozdravite kada putujete na posao, razmjenu trenutnih poruka ili čavrljanje u AOL sobi za razgovor.

TRANSVERZALNA DIGITALNA VJEŠTINA

Sposobnost učenika da interpretira informacije i preradi ih korištenjem kompetencija stečenih u drugim područjima. Obično se smatra da takve vještine nisu posebno povezane s određenim poslom, zadatkom itd. i mogu se koristiti u raznim situacijama i radnim okruženjima.

UNIVERZALNI DIZAJN ZA UČENJE (UDL)

Pristup podučavanju i učenju koji svim učenicima daje jednaku priliku za uspjeh, koji nudi fleksibilnost u načinu na koji učenici pristupaju gradivu i materijalima te pokazuju što znaju.

USB

Universal Serial Bus (USB) je vrsta konektora koji povezuje uređaje. Uglavnom se koristi na računalima, ali se može koristiti i na drugim uređajima kao što su PlayStation i Xbox.

VIZUALNO UČENJE

Vizualno učenje je vrsta učenja u kojem učenici radije koriste slike, grafike, boje i karte za komunikaciju ideja i misli.

VJEŠTINE 21 STOLJEĆA

Skup znanja, vještina, radnih navika i osobina koje su identificirane kao izuzetno važne za uspjeh u društvu u 21. stoljeću.

VRIJEME NA INTERNETU

Količina vremena koje je osoba provela u povezivanju s mrežom (tj. internetom).

VRIJEME PROVEDENO ISPRED EKRANA (SCREEN TIME)

Količina vremena koju osoba provodi gledajući ili komunicirajući sa sadržajem na zaslonu računala, telefona, TV-a, igraće konzole itd.

WORLD WIDE WEB (WWW)

World Wide Web je dio interneta koji se sastoji od web stranica. Svaka web stranica sastoji se od jedne ili više web stranica.

4. Pojmovi vezani uz područje MULTIMEDIJE/KOMUNIKACIJE

U ovom području možete pronaći 20 pojmova i/ili izraza povezanih sa multimedijom i komunikacijom.

DATOTEKA

Zbirka povezanih podataka ili programskih zapisa pohranjenih kao jedinica s jednim imenom.

E-KNJIŽNICA

Mrežna baza podataka digitalnih objekata koja može sadržavati tekst, fotografije, audio, video, digitalne dokumente ili druge digitalne medijske formate ili knjižnicu dostupnu putem interneta.

INSTANT PORUKE

Softver koji izlistava popis prijatelja korisnika (koji se može sastojati od prijatelja, obitelji, suradnika, kolega iz razreda, itd.) koji su također na mreži i omogućuje korisnicima razmjenu tekstualnih poruka. Neki instant programi također uključuju glasovni chat, prijenos datoteka i druge aplikacije.

INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA

Interaktivna multimedija omogućuje učenicima da daju doprinos online tečaju i dobiju povratne informacije kao rezultat svog doprinosa. Unos se može sastojati od klika mišem ili povlačenja, gesti, glasovnih naredbi, dodirivanja zaslona za unos, unosa teksta i interakcija uživo s povezanim sudionicima.

MULTIMEDIJA

Integracija dvije ili više vrsta informacija (tekst, slike, audio, video, animacija, itd.) u jednoj aplikaciji.

ONLINE IZVORI ZA UČENJE

Bilo koji digitalni materijali koji se koristi za pružanje podrške učenicima tijekom učenja, a koji se isporučuju u više modela isporuke.

PODCAST

Metoda objavljivanja audio datoteka ili digitalnih snimaka na internetu za preuzimanje i/ili reprodukciju na mobilnim uređajima i osobnim računalima. Općeprihvaćena definicija se proširila i na video.

PREGLEDNIK OBJEKTA UČENJA

Prostor za pohranu digitalnih resursa za učenje, svojevrsna digitalna knjižnica. Omogućuje učiteljima da dijele, upravljaju i koriste obrazovne resurse.

PREGLEDNIK SADRŽAJA

Baza podataka digitalnog sadržaja s povezanim skupom tehnika upravljanja podacima, pretraživanja i pristupa koji omogućuju pristup sadržaju neovisan o aplikaciji.

PROJEKCIJA

Kad učitelj snima, često dijeleći svoj zaslon računala sa učenicima. To omogućuje učitelju da pruži upute, pokaže učenicima kako upravljaju stranicama, pa čak i dopušta učenicima da se vrate na video upute ako im je potrebna pomoć.

SADRŽAJ NA ZAHTJEV

Isporuka prilagođenog sadržaja na društvenim mrežama, elektroničkoj pošti, web stranici, blogu itd.

STREAMING MEDIJ

Streaming medij odnosi se na video i audio koji se preuzima na računalo s interneta kao kontinuirani tok podataka i reproducira se dok stigne do odredišnog računala.

TELEKONFERENCIJA

Dvosmjerna elektronička komunikacija između dvije ili više grupa na odvojenim lokacijama putem audio, video i/ili računalnih sustava.

VIDEOKONFERENCIJA

Videokonferencija je sastanak između dvije ili više osoba koje se nalaze na različitim lokacijama,a to je omogućeno korištenjem video i audio monitora.

VIDEO U PRIJENOSU (STREAMING VIDEO)

Video sent in compressed form over the Internet that you view as it is being received, rather than waiting until for the entire file to be downloaded first.

VIRTUALNA SKUPŠTINA

Virtualna skupština škole može se odvijati u stvarnom vremenu ili se može unaprijed snimati.

VIRTUALNI SASTANAK

Virtualni sastanci su interakcije u stvarnom vremenu koje se odvijaju putem interneta pomoću integriranog zvuka i videa, alata za razgovor i dijeljenja aplikacija.

VODCAST ILI VIDCAST

Metoda objavljivanja video/digitalnih snimaka na internetu za preuzimanje i/ili reprodukciju na mobilnim uređajima i osobnim računalima.

WEBCAST

Emitiranje video signala koji se digitalizira i prenosi na World Wide Webu, a koji također može biti dostupan za preuzimanje. (glagol) Digitalizirati i stream-ati emitiranje na World Wide Web-u.

WEBINAR

Mali sinkroni događaj online učenja u kojem voditelj i članovi publike komuniciraju putem tekstualnog chata ili audiozapisa o konceptima koji su često ilustrirani putem online slajdova i/ili elektroničke ploče. Webinari se često arhiviraju i radi asinkronog pristupa na zahtjev.

5. Pojmovi vezani uz ALATE

U ovom području možete pronaći 12 pojmova i/ili izraza koji se odnose na alate/strategije i objekte koje mogu koristiti nastavnici, učenici itd.

ADAPTIVNA TEHNOLOGIJA

Stvaranje prilagođene verzije već postojeće tehnologije za osobe s određenim invaliditetom.

ALAT ZA DIGITALNU VIZUALIZACIJU

Misaoni procesi se pojačavaju kada se pronađu načini povezivanja vanjske percepcije s unutarnjim mentalnim procesima korištenjem grafičkih pomagala.

ALAT ZA UČENJE

Predmet (kao što je knjiga, slika ili karta), uređaj (kao što je računalo) ili strategija koju učitelj koristi za poboljšanje ili oživljavanje nastave u učionici.

AUTORSKI ALAT

Alat koji pomaže u stvaranju digitalnog sadržaja.

BIJELA PLOČA

Elektronički ekvivalent ploče i krede na zaslonu računala koji omogućuje udaljenim korisnicima da dodaju tekst, stvaraju crteže ili dijagrame u zajedničkom elektroničkom radnom prostoru koji je vidljiv svim sudionicima.

BLOG

Redoviti zapis misli, ideja ili iskustava jedne osobe ili male grupe osoba koji se objavljuje na internetu kako bi to drugi ljudi mogli čitati.

DIGITALNI ALAT

Programi, web stranice ili online resursi koji mogu olakšati dovršavanje zadataka.

DODIRNA PODLOGA (TOUCHPAD)

Instrument, koji je obično dio tipkovnice prijenosnog računala i omogućuje korisniku da pomiče i upravlja pokazivačem na zaslonu računala dodirom prsta.

E-KNJIGA

Knjižna publikacija koja se nudi u digitalnom obliku, uključuje tekst, slike ili oboje, čitljiva na ravnom zaslonu računala ili drugim elektroničkim uređajima.

SOBA ZA ČAVRLJANJE

Područje na internetu gdje ljudi mogu komunicirati i raspravljati jedni s drugima.

USLUGA POMOĆNE TEHNOLOGIJE

Svaka usluga koja izravno pomaže osobi s invaliditetom u izboru, kupnji ili korištenju pomoću tehnološkog uređaja.

UREĐAJ POMOĆNE TEHNOLOGIJE

Svaka tehnologija koju koriste osobe s invaliditetom za obavljanje funkcija koje bi inače za njih mogle biti teške ili nedostupne.

Translate »